ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA PAAUGLIAMS

Paaugliai iš prigimties linkę imituoti viską, kas atrodo madinga ir „kieta“, nori atrodyti  labiau subrendę, nepriklausomi.  Dar nesuformuotos tinkamos nuostatos, žinių apie psichoaktyvias medžiagas, jų poveikį žmogaus organizmui bei vartojimo padarinius trūkumas, psichinės ir emocinės problemos dažnai pastūmėja jauną žmogų ieškoti nusiraminimo svaigaluose. Atsisakius išgerti galima susidurti su pašaipomis ar išmetimu iš draugų rato, o narkotikų bandymas,  manoma, nėra rizikingas. Moksleiviai tik reguliarų narkotikų vartojimą vertina kaip rizikingą ir ne visi supranta, jog kuo anksčiau jaunas žmogus pradeda vartoti svaigalus, tuo didesnė rizika jam tapti priklausomam.

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Ši Programa skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14 m.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Programa išskirtinė interaktyviais mokymo metodais, nemoralizuojančiu, negąsdinančiu, nesmerkiančiu požiūriu, atvira erdve kalbėtis, rasti atsakymus ir motyvuotis pokyčiams. Programa siekiama ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ir narkotikų vartojimo, sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

Programos užsiėmimus veda Biržų švietimo pagalbos tarnybos specialistai.

Dalyvavimas  gali būti savanoriškas ar įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė). Asmuo, ketinantis dalyvauti Programoje, registruojasi pats arba jį registruoja jo atstovai pagal įstatymą.

Dalyvių registraciją vykdo ir Programos baigimo pažymėjimus išduoda Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras adresu Vytauto g. 32 (3 aukštas).

Jei tau daugiau nei 14 metų ir turi su alkoholiu ar narkotikais eksperimentavimo ar nereguliaraus jų vartojimo patirties, prisijunk prie Ankstyvosios intervencijos programos!

Dalyvavimas Programoje konfidencialus!

Programos užsiėmimai vyks keturis kartus kiekvieną antradienį (pirmas užsiėmimas — gegužės 17 d.)

Dalyvavimas Programoje nemokamas, veikla finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

Daugiau informacijos: tel. ( 8 450) 59 160 arba el. p. [email protected]

Atsiliepimai

Komentuoti