Centrinėje maudykloje vandens kokybė neatitinka reikalavimų

Informuojame, kad gauti Centrinės maudyklos, esančios Širvėnos ežere, vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti gegužės 23 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, viršija nustatytą normą, maudytis nerekomenduojama.

Jaunimo parko (Širvėnos ežere) ir A. Dauguviečio parko (Apaščios upės) maudyklose, vandens kokybės tyrimų rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus.

Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu Apaščios upės A. Dauguviečio parke buvo +13 C°, Jaunimo parke +13,4 C°, Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje +13,2 C°.

 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Atsiliepimai

Komentuoti