Maudyklų vandens kokybės stebėsenos pradžia

Biržų visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programą, 2021 m. tęsia maudyklų vandens kokybės tyrimus. Maudymosi sezonas pagal Lietuvos gamtines sąlygas prasideda birželio 1 d.

Maudymosi sezono metu vanduo bus stebimas trijose Biržų rajono savivaldybėje esančiose maudyklose: centrinė (Širvėnos ežeras), Jaunimo parkas (Širvėnos ežeras) ir A. Dauguviečio parkas (Apaščios upė).

Tyrimus atliks Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Mėginiai bus imami pagal numatomą grafiką: gegužės 24 d., birželio 7 d., 21 d., liepos 7 d.,  19 d., rugpjūčio 2 d., 16 d. ir 30 d.

Informacija apie maudyklų vandens kokybę, trumpalaikės taršos ar išskirtinių situacijų atvejus viso maudymosi sezono metu bus skelbiama: Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje, Biržų sveikatos biuro „Facebook“ paskiroje, Biržų rajono savivaldybės bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėse, vietinėje spaudoje ir maudyklų informaciniuose stenduose.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Atsiliepimai

Komentuoti