Biržų VSB

Ankstyvosios intervencijos programa

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.
Ši Programa skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus jaunuoliams nuo 12 m.