Biržų VSB

Socialinis receptas

Socialinio recepto iniciatyva skirta senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims siekiant stiprinti jų psichologinę gerovę ir psichikos sveikatą per jų įtraukimą į ilgalaikes, nemokamas Biržų rajono savivaldybėje prieinamas veiklas.  

Kaip prisijungti prie Socialinio recepto iniciatyvos?

Užpildykite registracijos formą: https://pagalbasau.lt/SOCIALINIS-RECEPTAS/ (registracijoje nurodykite Biržų rajoną) arba registruokitės telefonu.