Maudyklos

Maudymosi sezono metu vanduo stebimas trijose Biržų rajono savivaldybės maudyklose:

  • Centrinė (Širvėnos ežeras),
  • Jaunimo parkas (Širvėnos ežeras),
  • A. Dauguviečio parkas (Apaščios upė).

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių - ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, vanduo tiriamas reguliariai, kas dvi savaites.

Biržų r. sav. maudyklų vandens kokybė 2019 m.