Biržų VSB

Stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena - tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 m. ataskaita
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. ataskaita
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 m. ataskaita
Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaita

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaita