Biržų VSB

Sveikatos stiprinimas

Visuomenės sveikatos stiprinimas - sveikatos mokymų vykdymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas ir propagavimas, įvairių gyventojų grupių atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimo bei kitų visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytų priemonių formavimas, informacijos gyventojams apie sveikatinimo priemones ir renginius teikimas.

Bendruomenės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programų rengimas, visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas bei įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje, bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei socialinių partnerių įtraukimas, vykdančių sveikatinimo veiklą.