Biržų VSB

Maudyklų vanduo švarus

Informuojame, kad gauti Biržų Širvėnos ežero Centrinės ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti rugpjūčio 1 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą. Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nepastebėta. Paplūdimio ir tinklinio aikštelės smėlyje kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje buvo +19,9 C°, Jaunimo parke +19,9 C°, Apaščios upės A. Dauguviečio parke +19,7 C°. Sekantis mėginys bus imamas rugpjūčio 16 d.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Atsiliepimai

Komentuoti