Šalyje įvedamas antrasis karantinas

Vyriausybė trečiadienį priėmė sprendimą visoje šalies teritorijoje įvesti karantiną. Visuotinis karantinas įsigalios nuo lapkričio 7 dienos ir tęsis iki 29 dienos. Šiuo laikotarpiu bus sustabdyta arba apribota veikla tam tikrose ūkio šakose, sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės, o darbas ir mokymas organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktų skaičių. 

Kokie pasikeitimai laukia? 

RENGINIAI. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.
Išimtys taikomos tik aukšto meistriškumo sporto varžyboms, kai jos vyksta be žiūrovų, ir laidotuvėms, kai dalyvauja ne daugiau nei 10 žmonių.

JUDĖJIMAS. Rekomenduojama:
- riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių – palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į darbą, prekybos vietą, dėl gydymo ar kitų būtinų paslaugų;
- nerengti asmeninių švenčių privačiose erdvėse, o jei jos rengiamos, turi dalyvauti ne daugiau kaip 10 žmonių, dėvinčių veido apsaugos priemones;
- riboti artimus kontaktus, susitikimus su kitų šeimų nariais arba susitikti ne daugiau nei dviejų šeimų nariams, dėvint kaukes.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS. Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla. Maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas kitais būdais.

VEIDO APSAUGOS PRIEMONĖS.
Jos privalomos viešose vietose, išskyrus:
o Sportuojant, aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems profesionalams;
o asmenims, kai jie sportuoja;
o paslaugos teikimo metu, kai jos negalima suteikti būnant su kauke;
o negalią turintiems žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.
o už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų žmonių 20 m. spinduliu, išskyrus šeimos narius.

DARBAS. Viešajame sektoriuje privalomas mišrus arba nuotolinis darbas, išskyrus kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Rekomenduojama šį reikalavimą taikyti ir privačiam sektoriui.

PASLAUGOS
PREKYBOS VIETOS. Parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose ir teritorijose šalia jų turi būti užtikrinamas 10 kv. m prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas žmogus.
VIEŠBUČIAI. Teikaint apgyvendinimo paslaugas, viename kambaryje apgyvendinti galima ne daugiau nei po 2 žmones, išskyrus šeimos narius.
SVEIKATINGUMAS. Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veikla.

UGDYMAS. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant būtinus saugumo reikalavimus. Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

 

Informacijos šaltinis: http://sam.lrv.lt/

Atsiliepimai

Komentuoti