Širvėnos ežere maudytis PAVOJINGA

Informuojame, kad gauti Centrinės bei Jaunimo parko maudyklų, esančių Širvėnos ežere, vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti liepos 22 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų kai kurie vandens parametrai stipriai viršija nustatytą normą, maudytis pavojinga.

Apaščios upės A. Dauguviečio parko maudykloje, vandens kokybės tyrimų rezultatai atitinka nustatytą normą, maudytis galima.

Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu Apaščios upės A. Dauguviečio parke buvo +21,5 C°, Jaunimo parke +22 C°, Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje +21,8 C°. Sekantis mėginys bus imamas rugpjūčio 4 d.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

 

Atsiliepimai

Komentuoti