Širvėnos ežere vandens kokybė neatitinka reikalavimų

Informuojame, kad gauti Centrinės bei Jaunimo parko maudyklų, esančių Širvėnos ežere, vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti rugpjūčio 31 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens parametrai viršija nustatytą normą, maudytis nesaugu.

Apaščios upės A. Dauguviečio parko maudykloje, vandens kokybės tyrimų rezultatai atitinka nustatytą normą, maudytis galima.

Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu Apaščios upės A. Dauguviečio parke buvo +17,2 C°, Jaunimo parke +17,8 C°, Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje +17,6 C°.

Maudymosi sezonas pagal Lietuvos gamtines sąlygas baigiasi rugsėjo 15 d.

Maudyklų vandens kokybės stebėjimų rezultatų pateikimo lentelė

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Atsiliepimai

Komentuoti