Visuomenės sveikatos specialistai ruošiasi 2022 m. suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimui

Šių metų balandį–birželį vyks antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas. Biržų r. sav. ir visoje Lietuvoje bus apklausiami atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų ir vyresni gyventojai. Kviečiame Biržų gyventojus dalyvauti šiame tyrime – jūsų nuomonė labai svarbi. Atsakymai atskleis esamą gyvensenos situaciją tiek Biržų savivaldybėje, tiek ir Lietuvoje, taip pat padės stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius.

Šių metų suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas prasideda balandžio 4 d. Tyrimą organizuoja ir vykdo savivaldybę aptarnaujantys visuomenės sveikatos biuro specialistai, koordinuoja – Higienos institutas.

Periodiškai vykdoma standartizuota suaugusiųjų gyvensenos stebėsena suteikia galimybę kaupti duomenis apie Lietuvos suaugusių gyventojų gyvensenos įpročius, palyginti gyvensenos rodiklius tiek savivaldos, tiek tarptautiniu lygmeniu, tikslingai planuoti ir vykdyti prevencines priemones.

Pirmą kartą suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas Lietuvos savivaldybėse atliktas 2018 m. Atlikti tyrimai padėjo atskleisti savivaldybėse egzistuojančius gyvensenos įpročių skirtumus bei bendrą šalies situaciją apskritai. Buvo analizuojamas gyventojų fizinis aktyvumas, mityba, sveikatai rizikingas elgesys bei gyvenimo kokybės ir sveikatos situacija.

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Atsiliepimai

Komentuoti