Psichologinių įgūdžių ugdymas mergaitėms

Mokymai

Nemokama programa skirta ugdyti mergaičių psichinę sveikatą, gebėjimą kritiškai ir adekvačiai nagrinėti, diskutuoti ir priimti aktualius nūdienoje joms rūpimus klausimus.
Mokymai skirti paauglėms merginoms nuo 11 iki 16 m.