Biržų VSB

Maudyklų vandens kokybė atitinka reikalavimus

Informuojame, kad gauti Biržų Širvėnos ežero Centrinės ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko bei  Kilučių ežero ir Papilio tvenkinio maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti gegužės 21 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens mikrobiologiniai parametrai atitinka nustatytą normą, maudytis galima. Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nepastebėta.

Širvėnos ežero maudyklų paplūdimio ir tinklinio aikštelių smėlyje kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje buvo +19,9 C°, Jaunimo parke +19,9 C°, Apaščios upės A. Dauguviečio parke +19,4 C°, Kilučių ežero +20,1 C° ir Papilio tvenkinio maudykloje +20,5 C°. Sekantys mėginiai bus imami birželio 3 d.

 

Atsiliepimai

Komentuoti