Biržų VSB

Maudyklų vandens kokybė atitinka reikalavimus

Informuojame, kad gauti Biržų Širvėnos ežero Centrinės ir Jaunimo parko, Apaščios upės A. Dauguviečio parko bei Kilučių ežero maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti birželio 17 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens mikrobiologiniai parametrai atitinka nustatytą normą. Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nepastebėta.

Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje buvo +21,0 C°, Jaunimo parke +20,4 C°, Apaščios upės A. Dauguviečio parke +20,1 C°, Kilučių ežero +20,1 C°. Sekantys mėginiai bus imami liepos 1 d.

 

Atsiliepimai

Komentuoti