Biržų VSB

Maudyklų vandens kokybė gera

Informuojame, kad gauti Biržų Širvėnos ežero Centrinės ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai laboratoriniams tyrimams paimti rugpjūčio 28 d.) pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens mikrobiologiniai parametrai atitinka nustatytą normą. Atliekų, nuolaužų ir plūduriuojančių medžiagų nepastebėta.
Vandens  temperatūra bandinio ėmimo metu Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje buvo +22,2 C°, Jaunimo parke +22,1 C°, Apaščios upės A. Dauguviečio parke +21,6 C°.
Pagal Lietuvos gamtines sąlygas maudymosi sezonas baigiasi rugsėjo 15 d. Maudyklų vandens kokybės 2023 metų stebėjimų rezultatus rasite ČIA.

 

Atsiliepimai

Komentuoti